Vetenskap och design i ny metod = användbara och estetiska produkter för alla. Alla vinner på smart design och logiska lösningar. Design för alla var utgångspunkten för Handikappförbundens projekt Brukarpaneler som hade som mål att integrera brukare med olika funktionsnedsättningar i företagens produktutveckling.

För att uppnå det har vi utarbetat en metod som heter Design för Alla-testet. I den här metoden har alla testpersoner någon form av funktionsnedsättning. Testpersonerna fungerar som mätinstrument och bedömer hur svåra eller lätta olika användningsmoment är hos produkter, tjänster och miljöer. Handikappförbunden vill med framtagandet av Design för Alla-testet på ett positivt och inovativt sätt påverka marknaden till att börja tänka användbarhet, att inkludera och se möjligheterna i form och funktion.

Varför använda människors upplevelser som mätinstrument? För att personers upplevelser och känslor av användningsmomentet då blir det avgörande, inte omgivningens förväntningar. Att användaren själv är nöjd med produkten blir målet, oavsett vad andra kan tycka eller tänka. För att säga det enkelt – är användaren nöjd är produkten bra.

Brukarpaneler ville påverka produkter, miljöer och tjänster så att de ska fungera bättre för alla.

Brukarpaneler genomfördes i samarbete med Unicum – Nordisk Design För Alla Center, PRO, Stiftelsen Svensk Industridesign, Sveriges konsumenter och Handikappförbundens medlemsorganisationer.

 Projekttid: oktober 2008 – december 2011