Projektet DATE – Nya målgrupper var ett projekt med syftet att fram tre lärmaterial om likabehandling och tillgänglighet. Utvecklingen av materialen har gjorts i samarbete med pedagoger, barn och elever på nio pilotverksamheter. DATE-materialen bygger på resultaten från det tidigare projektet DATE, 2012-2014. Då togs det fram ett lärmaterial för årskurs 4-9.

De nya materialen – tillsammans med en mindre reviderad version av 4-9 –  riktas till:

  • Förskolan
  • År F-3
  • Gymnasieskolan

DATE Nya målgrupper projekttid: januari 2015 – december 2017
Finansiär: Arvsfonden
Samarbetspartner och distributör av lärmaterialen: Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

 

 

Vill du veta mer?

Från och med 2018 förvaltas DATE lärmaterial av Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM. Du hittar allt material här