Projektet handlade om det outsagda mellan barn och föräldrar. Om det viktiga man inte pratar om därför att det kanske är för svårt eller för att man inte kan sätta ord på sina tankar och känslor. Ibland vill barn och föräldrar också skydda varandra. I familjer med barn som har funktionsnedsättning blir det extra tydligt. Det kan vara funktionsnedsättningen i sig som gör det svårt att kommunicera, dessutom är man ofta mer beroende av varandra än vad som är vanligt.

Vi vet att barn och föräldrar kan stärkas av att känna igen sig i andras berättelser. Det är skönt att dela erfarenheter och få bekräftelse på att det finns andra i en liknande situation med liknande tankar och upplevelser. Det gör att man känner sig mindre ensam. Det som beskrivs kan också fungera som ögonöppnare – för nya insikter och nya möjligheter. Och förhoppningsvis kan det göra att man vågar börja prata med varandra om viktiga – men svåra – saker.

Därför har projektet skapat en öppen webbplats med filmer, bilder, texter och ljudfiler där barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar berättar på temat: Vad är det vi inte säger till våra barn? Till våra föräldrar? Varför? Och hur kan man prata om det som är svårt?

”Berätta, för vi vet ändå. Man förstår tidigt att man är annorlunda. Lättare att förstå om man vet varför.” Flicka, 9 år i en samtalsgrupp.

Projekttid: december 2014 – november 2017

Finansiär: Allmänna arvsfonden

Länk till Nationellt kunskapscenter för anhörigas sida om webbplatsen Opratat