EUPATI Sverige – en delaktig patient är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden som startade i september 2021. Projektet drivs av Funktionsrätt Sverige och samverkar med EUPATI Foundation.

Projektet ska etablera en nationell EUPATI-plattform för ökad patientdelaktighet i processer för utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och kliniska studier.

  • Utbildningar ska tas fram för och med patient-, brukar- och anhörigorganisationer och deras medlemmar med stöd av akademin, industrin och offentlig sektor.
  • Ett forum ska etableras där akademin, industrin, offentlig sektor och patientföreträdare kan mötas för att öka och sprida kunskap om EUPATI som en möjliggörare för patientdelaktighet.

 

En kort introduktion till EUPATI Sveriges vision, mål och arbetssätt, för textning klicka på undertextningssymbolen i den undre raden:

 

Uppstartsmöte

Den 17 november genomförde projektet ett webbinarium för att berätta om projektet samt lyssna på idéer från deltagarna kring utbildningens innehåll och upplägg.

EUPATI Sverige webbinarium inspelning

EUPATI Sverige webbinarium bilder

EUPATI Sverige webbinarium mentimeter resultat

Upptäck EUPATI Sveriges verktygslåda och EUPATI Open Classroom

Få uppdateringar och inbjudan genom att prenumerera

* obligatoriskt

Funktionsrätt Sverige/EUPATI Sverige använder informationen som du lämnar här för att skicka uppdateringar om vårt arbete.

Du kan avsluta din prenumeration när som helst genom att klicka längst ner i våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår hemsida.

Vi använder Mailchimp som vår kommunikationsplattform. Genom att trycka på ”Subscribe” knappen, du samtycker att din information lämnas till Mailchimp. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

 

Vill du eller din organisation vara med?

Projektet är patientdrivet och ska utvecklas av, för och med patient-, brukar- och anhörigorganisationer, de som tillhör Funktionsrätt men även andra, och deras medlemmar.

Vi vill också samverka med industrin, akademin och offentlig sektor.

Om din organisation är intresserad av att bidra till EUPATI Sveriges utveckling, kontakta Cristin Lind, projektledare, cristin.lind@funktionsratt.se.

 

Projektet startade den 20 september 2021.

Projektet är möjligt tack vare pengar från Allmänna arvsfonden

 

Logga med texten "Med stöd från Allmänna arvsfonden"