Funktionsrätt Sverige bedrev projektet Från snack till verkstad med stöd av Arvsfonden. Projektet arbetar för att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

Det övergripande syftet med projektet var att göra det möjligt för fler individer med funktionsnedsättning att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Målgrupper för projektet var bland annat barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Vad projektet gjorde:

  • Vi engagerade oss i rättsfall för att funktionsrättsrörelsens jurister ska få kunskaper och metoder inför rättsliga processer som gäller mänskliga rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
  • Vi tog fram Funktionsrättsguiden – en guide med juridiskt stöd som gör det möjligt för enskilda individer med funktionsnedsättning att överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter.
  • Vi skapade en verktygslåda med metoder och arbetssätt som gör det möjligt för funktionshinderrörelsen att följa upp rekommendationer till regeringen från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Vi presenterade en barnrättsguide, med syfte att barn med funktionsnedsättning ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Projektet  pågick 2015-2018

Information på andra webbplatser

Funktionsrattskonventionen.se

Från snack till verkstad har en egen webbplats där du kan hitta mer information och fler nyhetsuppdateringar.

Funktionsrättsguiden

Funktionsrättsguiden ger ett stöd till enskilda personer med funktionsnedsättning som vill anmäla kränkningar av rättigheter och överklaga myndighetsbeslut. Guiden har tagits fram av projektet Från snack till verkstad.

Använd funktionsrättskonventionen!
– en verktygslåda för funktionshinderrörelsen