Allmänna arvsfonden har beviljat stöd för ett tre-årigt projekt med namnet Funktionsrättsbyrån. Projektet startade 20 september 2021 när  projektmedarbetarna träffades för första gången. Tillsammans ska vi börja bygga upp rådgivningsbyrån. Rådgivningen planeras starta i ett första steg vid årsskiftet 2022.

Den 21 oktober kl 12.00 genomförde vi ett lunchwebbinarium och berättade om vad vi planerar under de kommande tre åren. Inspelningen kommer inom kort finnas tillgängligt på en spellista för Funktionsrättsbyrån på youtube.

Till Funktionsrättsbyrån ska personer med funktionsnedsättning kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt.

Funktionsrättsbyrån ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån ska samla kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidra till strukturförändring i samhället.

Funktionsrättsbyråns primära målgrupp är personer med funktionsnedsättning över 18 år och deras anhöriga som behöver råd i frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Funktionsrättsbyråns verksamhet ska byggas upp stegvis.

Projektet är möjligt
tack vare pengar från
Allmänna arvsfonden

 

Logga med texten "Med stöd från Allmänna arvsfonden"