En blå och röd cirkel i en länk med text Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyrån är ett projekt med stöd från Arvsfonden med fokus på att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter. Vår värdegrund är mänskliga rättigheter och särskiltFNskonvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.  

Du som är vuxen med en funktionsnedsättning är välkommen att kontakta oss. Om du behöver hjälp av en anhörig för att berätta och ställa frågor till rådgivningen går det också bra. Då kan din anhöriga ringa eller skriva till Funktionsrättsbyrån. 

Telefon 010-898 50 90 

Vi har telefontid på helgfria måndagar klockan 13–16
och onsdagar klockan 9–12.  
 

Epost kontakt@funktionsrattsbyran.se 

Målet är att svara på din epost inom en vecka,

Funktionsrättsbyråns två rådgivare har kompetens inom socialt arbete och juridik. Vi lyssnar på dig och vi pratar inte med någon utomstående om det du berättar för oss. Vi kan:

  • informera om rättigheter och funktionsrätt, 
  • hjälpa dig att prioritera problem, 
  • stödja dig i att förstå beslut och dokument från myndigheter
  • hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp. 

Vi som arbetar i rådgivningen har inte möjlighet att träffa dig som söker råd. Det betyder också att vi inte kan följa med dig på möten eller vara ditt ombud i kontakt med till exempel myndigheter och domstolar. Vi ger råd som hjälper dig att söka stöd eller att överklaga ett beslut men vi kan inte skriva texten.

När du kontaktar vår rådgivning behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna ge goda råd. Vi samlar även in data utan direkta personuppgifter för att kunna skapa ett kunskapsunderlag och bättre intressepolitisk påverkan. Det finns mer information om Funktionsrättsbyråns personuppgiftspolicy.

 

Projektet är möjligt
tack vare pengar från
Allmänna arvsfonden

 

Logga med texten "Med stöd från Allmänna arvsfonden"