En blå och röd cirkel i en länk med text Funktionsrättsbyrån

Funktionsrättsbyrån är ett projekt med stöd från Arvsfonden med fokus på att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter. Vår värdegrund är mänskliga rättigheter och särskiltFNskonvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.  

Vi har en rådgivning som riktar sig till dig som är vuxen med en funktionsnedsättning är välkommen att kontakta oss. Om du behöver hjälp av en anhörig för att berätta och ställa frågor till rådgivningen går det också bra. Då kan din anhöriga ringa eller skriva till Funktionsrättsbyrån.  

Vila blommor på en äng

 

 

OBS Rådgivningen har sommarstängt och
öppnar igen 22 augusti.

 

Digitalt lunchmöte om funktionsrätt i lag

Funktionsrätten i lag om utmaningar och lösningar för rättighetsbärare att utkräva rättigheter i myndigheter och lag.”

Tid: 30 juni klockan 12 – 13

FN uppmanade Sverige att göra Funktionsrättskonventionen till svensk lag redan 2014. Vi diskuterar luckor i lagen som rör funktionsrätt, men också vad som behöver göras för att hitta lösningar så att rättigheter i konventioner inte stannar på pappret. Charlotte Palmstierna, utredare på det nya MR-institutet med lång erfarenhet från arbete med Barnkonventionen medverkar tillsammans med juristerna Ola Linder och Julia Henriksson.

Anmälan och mer information

Vi söker medarbetare

Vill du bidra till att utveckla Funktionsrättsbyrån. Vi söker en fundraiser  och en juristpraktikant.

 

Projektet är möjligt
tack vare pengar från
Allmänna arvsfonden

 

Logga med texten "Med stöd från Allmänna arvsfonden"