Projektet Rätt från början startade i januari 2019. Det treåriga projektet drivs av Funktionsrätt Sverige och är finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet drivs i samarbete med Certec vid Lunds universitet.

Guide till universell utformning_framsida

 

Nytt processtöd lanserat

Projektet har publicerat en guide till hur du kan arbeta med universell utformning i din organisation.

Guiden har tagits fram i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och är tänkt att fungera som ett processtöd för dig som arbetar med universell utformning inom organisationer eller företag – i myndighetsvärlden, i kommuner och regioner, inom civilsamhället eller i privat sektor.

Här är länken!

Guide för universell utformning

I guiden beskrivs universell utformning som ett processinriktat och samskapande arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle. Ett arbete som behöver inkludera användare som annars riskerar att hamna utanför.

 

Mer om projektet Rätt från början 

Att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar – borde vara en självklarhet men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller Universell utformning (ofta förkortat UU), både som övergripande designtänkande men också i form av konkreta processer som leder fram till inkluderande resultat. Med projektet vill Funktionsrätt Sverige bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla, genom att

  • stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning.
  • bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.

Utgångspunkten är FunktionsrättskonventionensÖppna detta dokument med ReadSpeaker docReader beskrivning av universell utformning och aktuell forskning och utveckling. UU som till stor del handlar om hur systematiskt arbete med inkludering kan utformas. Fokus ligger på design- och utvecklingsprocesserna, snarare än enbart på de slutliga designresultaten. Projektet fokuserar på tre områden som är av stor betydelse för alla människor och också naturligt är förutsättningar för varandra. De tre områdena är centrala i politiken och ständigt aktuella – utbildning, arbete och bostad. Du kan följa projektets olika aktiviteter på webbplatsen rattfranborjan.nu. Illustrationen visar en grupp människor vid en busskur och en buss som anländer.

Information på andra webbplatser

Läs om projektets aktiviteter på webbplatsen:
https://rattfranborjan.nu

Rätt från början har tagit fram en webbutbildning om universell utformning:
https://utbildning.rattfranborjan.nu