Illustrationen visar en grupp människor vid en busskur och en buss som anländer.

Illustration: Alexandra Veskoukis