"Makten i min" står i mitten på en röd halvcirkel med en inre blå halvcirkel“Makten är min” är ett ettårigt projekt som löper under 2023. Det är ett resultat av kartläggningen som Funktionsrätt Sverige genomförde tillsammans med RFSU våren 2021. Kartläggningen bekräftar att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer i betydligt större utsträckning än befolkningen i stort – särskilt kvinnor och ickebinära. Med projektet Makten är min vill Funktionsrätt Sverige skapa förutsättningar till förändring.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för kvinnor och ickebinära med funktionsnedsättning att skilja ut hälsosamma relationer från destruktiva genom att stärka känslan av egenmakt och självbestämmande.

Projektets mål är att genom medvetandehöjning och samtal om vikten av och vägar till egenmakt och agens öka den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom, i synnerhet kvinnor och icke-binära.

 

Vill du vara en del av lösningen? Tillsammans undersöker vi hur våld i nära relationer kan förebyggas och skapar verktyg för hälsosamma relationer!

 

 

"Genomförs med bidrag från Jämställdhetsmyndigheten"

Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten och Brottsoffermyndigheten. Projektledare är Hanna Öfors.

 

 

Har du några frågor om projektet? 

Mejla minmakt@funktionsratt.se