Här är ett samtal om hur det varit att ta fram webbutbildningen ”Makten är min”. Carolinn är en av utbildningsutvecklare och medskapare till utbildningen.

 

 

 

Blir du sugen på att gå utbildningen? Registrera dig!