Här är ett samtal med Funktionsrätt Sveriges intressepolitiska utredare Annica Nilsson. Hon berättar om hur arbetet med att minska våld mot personer med funktionsnedsättning ser ut idag och om hur det kommer att fortsätta framöver.