Syns man så finns man?

En av fem personer i Sverige har någon typ av funktionsnedsättning. Men det syns sällan i medierna. När man väl syns är det ofta som offer eller hjälte. I TV-nyheterna är bilden ofta negativ. Personer med funktionsnedsättning skildras som passiva, hjälplösa och vårdberoende.
Medierna påverkar alla i samhället – våra attityder till varandra och till oss själva. Projektet Med i medier har arbetat med att påverka attityder genom att fler personer med funktionsnedsättning ska medverka i medier på egna villkor.

Handikappförbunden tecknar varje år en samverkansöverenskommelse med Sveriges Television, SVT, för bidra till att integrera funktionshinder perspektivet i verksamheten. Sedan 2007 genomförs varje höst en konferens tillsammans med de tre Public Service bolagen, SVT, Utbildningsradion, UR och Sveriges Radio, SR. Aktiviteterna är resultatet av Med i medier –  ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Projektet Med i Medier startade i februari 2006 och arbetade med tre delar för att bidra till att fler personer med funktionsnedsättning ska medverka i medier på egna villkor.

1. Öka kunskaper om medier bland personer med funktionsnedsättningar genom utbildningar bland annat i att skapa digitala berättelser.

2. Stimulera forskning om medier och funktionsnedsättningar bland annat genom att ta fram ett verktyg för att analysera mediebilden i TV med stöd från universitet.

3. Öka samarbetet med Public service företagen genom årliga möten och överenskommelser med SVT som fortsätter efter att projektet avslutats.
Projektet har också samarbetat med internationella nätverk som syftar till fler och bättre skildringar av personer med funktionsnedsättning i medier.

 

Vill du veta mer?

Kontaktperson: Mia Ahlgren mia.ahlgren@funktionsratt.se