Logga med texten Min sexualitet min rätt

Alla människor har rätt till sin sexualitet.
Alla har rätt att välja när,
om och hur man har sex.
Och med vem.

Alla har också rätt att bestämma
om man vill ha barn eller inte.
Och alla har rätt att slippa våld och övergrepp.

Personer med funktionsnedsättning
får inte alltid rätt till sin sexualitet.
Därför har Funktionsrätt Sverige och RFSU
startat ett nytt arvsfondsprojekt
som heter Min sexualitet – min rätt.

Projektet kommer att jobba
för att fler människor med funktionsnedsättning
ska ha en god sexuell hälsa
och få sina sexuella rättigheter respekterade.

 

Projektet är möjligt
tack vare pengar från
Allmänna arvsfonden

 

Logga med texten "Med stöd från Allmänna arvsfonden"

Vill du veta mer?