Alla människor har rätt till sin sexualitet. Alla har rätt att välja när, om och hur man har sex. Och med vem.

Alla har också rätt att bestämma om man vill ha barn eller inte. Och alla har rätt att slippa våld och övergrepp.

Personer med funktionsnedsättning får inte alltid rätt till sin sexualitet. Därför har Funktionsrätt Sverige och RFSU startat ett nytt projekt som heter Min sexualitet – min rätt.

Projektet kommer att jobba för att fler människor med funktionsnedsättning ska ha en god sexuell hälsa och få sina sexuella rättigheter tillgodosedda.

Vill du veta mer?