Under projektets gång kommer olika aktiviteter genomföras. Här kommer du kunna läsa om dem.

Det kommer vara aktiviteter som arrangeras av Funktionsrätt Sverige och RFSU men det finns också utrymme för medlemsförbund inom Funktionsrätt Sverige att anordna aktiviteter utifrån mål som förbunden själva identifierar. Har du som medlem idé om en aktivitet, lyft frågan med ditt förbund i första hand.

Vill du som representerar något av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige eller en lokalförening i RFSU veta mer om hur ni kan ordna aktiviteter inom projektet? Hör av dig till någon av oss som jobbar i projektet, du hittar våra kontaktuppgifter här.