Att bli förälder innebär ofta nya utmaningar. Projektet “Min sexualitet – min rätt” har tagit del av flera vittnesmål där personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom upplever brist på stöd i relation till sitt föräldraskap. Nu letar projektet efter personer med funktionsnedsättning som vill berätta om sina erfarenheter i en större intervjustudie om familjebildning och föräldraskap.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, (CRPD), fastslås att personer med funktionsnedsättning har rätt till föräldraskap och familjebildning. Det innebär bland annat rätten att själv bestämma om och när man vill bli föräldrar och hur många barn man vill ha. Konventionen säger alltså att personer med funktionsnedsättning inte får diskrimineras när det gäller föräldraskap. Vi söker därför efter personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom som vill delta i en större intervjustudie på ämnet.

“Vi vill prata med dig som har en funktionsnedsättning och som är eller vill bli förälder eller är (o)frivilligt barnlös, men också personer som i sin yrkesroll som jobbar med dessa frågor. Vi vill förstå vilka förutsättningar och utmaningar som finns för ett likvärdigt föräldraskap” säger Hanna Öfors, projektledare på Min sexualitet – min rätt.

Vi söker dig som vill dela din berättelse och är intresserade av både positiva och negativa upplevelser av att bli och vara förälder med funktionsnedsättning. Även barn (15+) till personer med funktionsnedsättning är välkomna att dela sina upplevelser. Intervjuerna genomförs digitalt under maj-juni och tar cirka 60 minuter. Alla citat godkänns av den intervjuade innan användning och kommer anonymiseras om inget annat avtalas. 

Vi förbehåller oss rätten att plocka ut vilka som ska intervjuas för att säkerställa bland annat geografisk och ålders spridning samt erfarenheter från olika medlemsorganisationer. 

Observera att det inte längre är möjligt att delta.
Tack till dig som medverkat, du gjorde rapporten ”Föräldrar på (o)lika villkor” möjlig!