För att synliggöra positiva erfarenheter av sexualitet, lust och njutning hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom lanseras en kampanj hösten 2022 inom ramen för projektet Min sexualitet – min rätt. 

Kampanjen ska visa att personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom är sexuella människor som kan, vill och får känna lust. Den utgår från att alla har rätt till sin lust och njutning. Tanken är att visa att alla har något att vinna på att bryta avsexualiseringen av oss som har en kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning. Dessutom vill vi skapa en känsla av att det närsomhelst kan hända att man blir kåt på eller kär i en person med funktionsnedsättning. Samtidigt ska kampanjen stärka och synliggöra människor med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom som sexuella individer. 

Vi är medvetna att det är en svår balansgång att göra en kampanj om detta. Det är viktigt att hitta vägar fram till att prata om sex och lust hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Utan att bekräfta fördomar, underblåsa stigmatisering eller skapa en känsla av exotifiering. Kampanjens innehåll bygger därför på att sprida kunskap genom egna erfarenheter.

Nu har du som har en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom möjlighet att dela dina erfarenheter om sexualitet, lust och njutning i denna kampanj som lanseras till hösten. För att genomföra och lansera en lyckad kampanj som är väl förankrad i egna erfarenheter och berättelser söker vi dig som vill dela dina positiva upplevelser om glädje, lust och sexualitet. Kanske kan du berätta ditt roligaste minne? Ditt mest spännande äventyr? Din dråpligaste historia?

Du får själv vara med och bestämma vad du vill berätta om och på vilket sätt du vill dela dina erfarenheter. Det kan vara i form av rörlig bild eller i ljud och skrift med kompletterande fotografi. Bilder och filmer kommer att produceras av professionella filmare och fotografer och du kan välja att medverka själv eller anonymt och låta din berättelse bildsättas på något annat sätt.  

 

Observera att det inte längre är möjligt att delta.
Tack till dig som medverkat, du gjorde kampanjen möjlig!

 

Bild från kampanjen ”Sex i rörelse”
Fotograf: Daniel Ivarsson