Programmet Kalla Fakta lyfter frågan om föräldraskap och familjebildning för personer med funktionsnedsättning.

Länk till inslaget i Kalla fakta på TV4

Amra, som har medfödd benskörhet och lever med personliga assistenter berättar om sina erfarenheter. Inför att hon skulle föda sitt första barn ansökte hon om utökad assistans via LSS, men fick i stället en orosanmälan.

Funktionsrätt Sveriges projektledare Hanna Öfors i Arvsfondsprojektet Min sexualitet – min rätt, kommenterar detta i TV4 Nyhetsmorgon. Hon säger;

“Det faktum att hon söker utökat stöd utifrån sin föräldraroll visar på en föräldraförmåga och en insikt om begränsningar och behov av extra stöttning”.

Öfors fortsätter:

“Rättigheterna måste kunna samexistera, så vi måste justera hur man gör detta så att barn mår bra i sina familjer och att personer med funktionsnedsättningar inte utreds på ett osakligt sätt”

Rätten till föräldraskap och familjebildning är ett av områdena som lyfts i projektet Min sexualitet – min rätt. Vittnesmål som uppkommit visar att många personer med funktionsnedsättning upplever att deras föräldraskap ifrågasätts utan någon annan anledning än att de har till exempel en synnedsättning eller en rörelsenedsättning. Detta oftast med hänvisning till barnets bästa i enlighet med barnrättskonventionen som blev svensk lag 2020. Sverige har även ratificerat funktionsrättskonventionen sedan 2008. Funktionsrätt Sverige vill därför understryka vikten av att båda perspektiven tas i beaktan i frågan om föräldraskap och familjebildning, så att ingen person med funktionsnedsättning osakligt ifrågasätts i sin föräldraförmåga.

Hanna Gerdes, folkrättsjurist med lång erfarenhet av arbete både med funktionsrätt och barnrätt kommenterar:

“Det är viktigt att inte låta förenklingar och fördomar leda till strukturell diskriminering”

Att få stöd och hjälp i sitt föräldraskap är en rättighet enligt funktionsrättskonventionen, samtidig är det viktigt att värna ett barnrättsperspektiv. Gerdes har fått i uppgift att under året 2022 genomföra en kvalitativ intervjustudie för att fördjupa kunskapen på området.