I april 2020 startade projektet Min sexualitet – min rätt. Det är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Arbetet håller på till maj 2023 och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Målet är att sprida kunskap om den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättning samt ger våra målgrupper verktyg för att skapa förändring. 

Projektet inleddes med en enkätundersökning där personer med funktionsnedsättning tillfrågades om vilka hinder de möter i vardagen när det kommer till sexualitet och på vilket sätt deras sexuella och reproduktiva rättigheter begränsas. Resultaten presenteras i en omfattande kartläggningsrapport som kan användas som kunskapsunderlag för intressenter och beslutsfattare. Rapporten lyfter fyra specifika fokusområden för projektets fortsatta arbete: 1) Bryt avsexualiseringen och visa lusten, 2) Föräldraskap, 3) Frihet från våld och 4) Lagstiftning och policys påverkan på sexualiteten. Det har också varit möjligt för personer med funktionsnedsättning att höra av sig direkt till projektet och berätta om sina erfarenheter när det kommer till sexualitet. 

Frågor om sex får ofta stå tillbaka

Funktionsrätt Sveriges har erfarenheter från sina 50 olika medlemsförbund. Det är en heterogen grupp med olika behov, men några saker har de gemensamt, berättar Hanna Öfors, projektledare från Funktionsrätt Sverige.

– Trots att frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa är viktiga för alla oavsett funktionalitet är det ett område som ofta får stå tillbaka i många av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund. Vi ser detta projekt som en chans att stärka våra positioner i dessa frågor och ser samtidigt fram emot ett omfattande kunskapsutbyte med RFSU.

RFSU har tidigare drivit projekt om sexualupplysning för personer med funktionsnedsättningar.

– Många av oss som jobbar med SRHR behöver bli bättre på frågor om funktionalitet och många i funktionsrättsrörelsen kan bli bättre på frågor om sexualitet. Vi vill höja kunskapen inom våra respektive organisationer, säger Sonja Ghaderi, tidigare projektledare hos RFSU.

Hör mer om projektet i programmet Klartext, Sveriges Radio.

 

Projektet arbetar med följande till och med maj 2023:

  1. En kampanj med namnet ”Lusten ser inga hinder”. Kampanjen ska visa positiva och lustfyllda representationer av personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom och lanseras på Instagram under hösten 2022.
  2. En kartläggning kring diskriminering av av personer med funktionsnedsättning kopplat till föräldraskap, graviditet och förlossning. Lansering av rapporten ”Föräldrar på (o)lika villkor” den 3 december 2022, på internationella funktionshinderdagen.
  3. Lokala samarbetsprojekt som medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige samt RFSU:s lokalföreningar genomförts under 2022. Läs om deras erfarenheter och ta del av tre studiosändningar från fem patient-och funktionsrättsorganisationer. 
  4. Ett kunskapshöjande digitalt material om sexuella och reproduktiva rättigheter riktat till personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

Vill du veta mer?