På den här sidan kommer du kunna läsa
berättelser från personer med funktionsnedsättning.

Berättelserna kommer att handla om
hur olika personer tycker att livet har varit
när det kommer till sex eller att kunna skaffa barn
och att bestämma själv över sin kropp.

Om du vill dela din berättelse
kan du läsa mer på den här sidan
Så här gör du för att dela din berättelse

 

Mer om varför vi samlar in berättelser

Projektet ”Min sexualitet –  min rätt” är ett samarbete mellan RFSU och Funktionsrätt Sverige. Syftet är att samla in och sprida kunskap om hur personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter och vad som saknas. En viktig del av projektet att vi vill lära oss mer om hur det är för just dig

Den här insamlingen handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

 

Vad är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

Det betyder att alla har friheten att själva bestämma om, när och hur man vill ha sex med sig själv eller någon annan person. Man har också rätt att ha sex som man njuter av, utan att riskera att ge eller få en könssjukdom.

Alla har rätt att fritt välja om, när och med vem eller vilka de vill ha en relation med. Alla har också rätt att fritt välja om, när och med vem man vill gifta sig, eller om och när man vill skiljas.

Alla har också rätt att välja om, när, hur många och på vilket sätt man önskar få barn. Den som är gravid har rätt till en trygg och säker vård vid graviditet, förlossning och abort.

Alla har rätt att inte diskrimineras, trakasseras, eller bli utsatt för våld eller förtryck.

En viktig del av de mänskliga rättigheterna är självbestämmanderätten. Den betyder att alla har rätt att bestämma över sitt eget liv och att bestämma i frågor som gäller individen själv. Den rätten innebär rätt till likabehandling, personlig frihet och integritet.

Här kan du läsa mer om vad du kan berätta om.