Vi vill gärna veta
hur livet sett ut för dig
när det gäller sex,
att bestämma själv
och att må bra.
Du kan berätta om
det som känns viktigast för dig.
Om du vill ha förslag på vad
du kan säga så kan det till exempel vara:

Om du får bestämma själv om,
när och hur du har sex.
Eller om du kan välja vem
du vill vara ihop med
eller gifta dig med.

Om du fått den information
du vill ha om sex
och preventivmedel.
Eller om du fick sexualundervisning
i skolan och om
den var bra eller dålig.

Om du blir behandlad
på ett sätt du mår bra av
när du är i ditt hem eller
i vården.
Och om du får veta det du
behöver om sex och lust
när du träffar någon i vården.

Det kan också handla om
du får välja själv om du
vill ha barn eller inte.

Eller om du har varit med om
något som inte känts bra
när det gäller sex.
Till exempel att någon gjort
saker mot dig som du inte ville.
Eller tagit på dig på ett sätt
som kändes obehagligt.

Läs vidare på den här länken
om hur du delar din berättelse Så här gör du för att dela din berättelse.

 

Mer om vad du kan berätta om

Här kommer några exempel på vad du kan berätta om. Du kan välja att berätta om en eller flera av dem. Du kan också välja att berätta något annat som känns viktigt för dig.

 

Integritet, att få bestämma över ditt liv och vem du är

Här kan du till exempel berätta om något du varit med om när du känt att någon annan bestämt något du själv velat göra på annat sätt eller om strategier du har för att själv kunna styra ditt liv dit du vill. Du kan till exempel berätta om bemötande, om någon tagit på, pratat om eller gjort något med din kropp som du inte ville eller inte förstod. 

 

Identitet, självbild, medvetenhet om dig själv som en unik individ

Här kan du berätta om hur du får utrymme att själv bestämma vem du är och hur du vill uttrycka dig. Du kan till exempel berätta om du själv får definiera vem du är, tända på vad och vem du vill. Det kan handla om att välja musik, kläder, smink eller hur du i övrigt vill uttrycka vem du är. Du kan också berätta om du har möjlighet att delta i olika sammanhang kopplade till din sexuella identitet eller dina sexuella preferenser. 

 

Kunskap

Här kan du berätta om hur du fått kunskap om sexualitet och eller dina sexuella och reproduktiva rättigheter. Du kan också berätta om du inte fått den kunskap du skulle vilja ha. Det kan till exempel handla om sexualupplysning i skolan, information från vården eller sådant som finns att läsa eller se på internet. 

 

Preventivmedel och föräldraskap

Här kan du berätta dina tankar om att skaffa barn eller inte skaffa barn. Du kan till exempel berätta om du har möjlighet att själv bestämma om du vill bli förälder på egen hand eller med någon annan. Det kan till exempel handla om din erfarenhet av att vara förälder eller om du själv kunnat styra över om du vill använda preventivmedel eller inte. 

 

Dejting och att träffas

Här kan du berätta om dina erfarenheter av att dejta eller att försöka träffa en partner. Du kan berätta om sådant som varit svårt och du kan dela med dig av sådant som fungerat bra för dig. Du kan också säga hur det varit att berätta om din funktionsnedsättning eller kroniska sjukdom under en dejt eller i början av en kontakt.

 

Lust och njutning

Det här avsnittet handlar om att finna lust eller njutning, själv eller tillsammans med andra. Här kan du berätta om sex eller om andra sätt att njuta genom intimitet. Det kan handla om vad du behöver för praktiskt stöd för att kunna njuta till exempel redskap. Det kan handla om svårigheter med att hitta en position som fungerar eller om knep som gjort det lättare. Det kan också handla om mediciner. Det kan också handla om att du inte upplever lust eller inte har fått möjlighet att utforska det. 

 

Assistans och stöd i livet

Behöver du praktiskt eller kognitivt stöd i livet? Här kan du berätta om hur det stödet påverkat din möjlighet att få tillgång till din sexualitet. Det kan handla om hur en assistent gör det lättare för dig eller om hur du begränsas. Det kan också handla om hur det är att behöva förhålla sig till en extra person när man ska på en dejt eller vill ha sex med sin eller sina partners.

 

Bemötande

Här kan du berätta om hur du blivit bemött av människor omkring dig när det handlar om dina rättigheter. Det kan exempelvis handla om möten med vårdpersonal eller personal på din skola eller dagliga verksamhet eller arbetsplats. Om du till exempel bor i en gruppbostad kan du berätta om hur personalen där stöder dig eller om du upplever dig begränsad av dem.

 

Våld i nära relationer

Här kan du berätta om om fysiskt eller psykiskt våld. Det kan också handla om andra former av oönskad maktutövning såsom kontroll, manipulation eller känslomässig utpressning som någon närstående utsatt dig för.