På vilket sätt kan jag dela min berättelse?

Du kan dela din berättelse med oss
på det sätt som känns bäst för dig.

Du kan:

  • Spela in en ljudfil där du pratar.
  • Spela in en film där du pratar.
  • Skriva en text på dator eller papper.

Sen skickar du det du skrivit
eller spelat in
på mail till:

minsexualitet@funktionsratt.se

eller med post till:

Min sexualitet – min rätt
Jeanna Isacson
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50 A
Box 1386
172 27 Sundbyberg

 

Vill du att vi lägger din berättelse på hemsidan?

Om du vill att vi lägger upp
din berättelse här på hemsidan
ska du skriva det i mailet
eller brevet.

Här kan du läsa mer om bra saker
att tänka på innan du skickar in
din berättelse:
Det här måste du tänka på innan du skickar det du vill berätta.