Samhället är otillgängligt och bitvis exkluderande när det gäller föräldraskap. Det vittnar personer med funktionsnedsättning om i en ny rapport som släpps av Funktionsrätt Sverige och RFSU.

Genom intervjuer och samtal med personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom lyfter den nya rapporten “Föräldrar på (o)lika villkor – föräldraskap och funktionsnedsättning i dagen Sverige” erfarenheter och tankar av att bilda familj och skaffa barn – eller valet att avstå när samhällsinsatser och information brister. Rapporten är skriven av juristen och författaren Hanna Gerdes inom projektet Min sexualitet – min rätt som drivs av Funktionsrätt Sverige och RFSU.

Klicka här för att läsa rapportens slutsatser
Klicka här för att läsa rapportens rekommendationer
Klicka här för att läsa hela rapporten ”Föräldrar på (o)lika villkor”

 

Lättläst sammanfattning

Här kan du ladda ned
rapporten
”Föräldrar på (o)lika villkor”.
Rapporten bygger på
intervjuer med
personer med funktionsnedsättning
och kronisk sjukdom.

Intervjuerna handlar om
erfarenheter av
att bilda familj,
och skaffa barn.
Och tankar om att inte skaffa barn.

Rapporten berättar om
människors upplevelser
och ger förslag
på vad som
kan bli bättre.

Rapporten har en lättläst
sammanfattning
i inledningen.