Vittnesmål från rapporten ”Föräldrar på (o)lika villkor” visar att samhället är otillgängligt och bitvis exkluderande när det gäller föräldraskap. Med bakgrund av detta diskuterade fyra riksdagsledamöter om vägar framåt för att säkerställa ett inkluderande och jämlikt föräldraskap.

Paneldeltagare från vänster: Malin Danielsson (L), Yasmine Bladelius (S), Malin Höglund (M) och Ulrika Westerlund (MP).Längst till höger: Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt Sverige
Paneldeltagare från vänster: Malin Danielsson (L), Yasmine Bladelius (S), Malin Höglund (M) och Ulrika Westerlund (MP). Längst till höger: Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt Sverige

Den 8 december arrangerade Funktionsrätt Sverige och RFSU ett seminarium i Riksdagens mittpool. Publiken och deltagarna hälsas välkommna av RFSUs ordförande Hans Linde. Därefter håller Hanna Gerdes, människorättsjurist och författaren till rapporten, ett föredrag. Hon belyser processen, presenterar slutsatser och lyfter rekommendationer till det offentliga Sverige. Det efterföljs av ett panelsamtal med fyra riksdagsledamöter om hur samhället inte är anpassat för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara föräldrar. Och vägar framåt.

 

Se hela seminariet här:

Deltagare:

Hans Linde, ordförande RFSU

Hanna Gerdes, människorättsjuristen och författaren av rapporten

Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt Sverige

Ulrika Westerlund, (MP)

Malin Danielsson, (L)

Yasmine Bladelius, (S)

Malin Höglund, (M)

 

 

Klicka här för att läsa hela rapporten