Rapporten visar bland annat följande:

 

  • Samhället är inte utformat så att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara föräldrar.
  • Brist på kunskap om olika funktionsnedsättningar gör att samhället inte sätter in rätt insatser.
  • Det finns upplevelser av diskriminering och strukturell diskriminering på grund av funktionsnedsättning.
  • Det finns upplevelser av att närstående och det offentliga Sverige förväntar sig att personer med funktionsnedsättning ska avstå föräldraskap.
  • Det finns upplevelser av att inte bli tagen på allvar som förälder när man har en funktionsnedsättning.
  • Samhällets norm om hur en förälder ska vara och vad den ska klara av leder till känsla av skuld och skam hos den som inte passar in.
  • Föräldrar med funktionsnedsättning utvecklar egna strategier för att klara av sitt föräldraskap.
  • Att bli sedd som individ och förälder är viktigt för både föräldrar och barn.
Två barn går om var sida om sin mamma i elektronisk stol. Mamman ler glatt och höstsolen skiner.
Foto: Daniel Ivarsson