I Funktionsrätt Sverige och RFSUs ”Vill du ligga med mig då?” från 2021 uppgav endast 2 av 5 att de skattade sin sexuella hälsa som god. Under 2022 inleddes därför 10 lokala samarbeten för att stärka den sexuella hälsan hos den egna målgruppen. Med bakgrund till det sändes tre unika samtal om hur fem patient-och funktionsrättsorganisationer arbetat med frågor om sex, lust och funktionalitet. 

 

Hur når man sina medlemmar med information om sex och lust? 

I det första samtalet berättar Psoriasisförbundet, Bröstcancerförbundet och ILCO -tarm uro och stomiförbundet om hur de tillsammans med sina medlemmar tagit fram information som är anpassad och relevant för sina respektive målgrupper. 

 

Hur kan funktionsrättsrörelsen samarbeta med den sexualpolitiska rörelse?

I det andra samtalet pratar FUB Uppsala/ Relationer som funkar och RFSU Uppsala om hur de samverkat för att stärka den sexuella hälsan för personer med IF och hittat vägar framåt för ett gemensamt arbete.

 

Att hitta metoder för samtal om sex efter övergrepp

I det sista samtalet delar Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk sina erfarenheter om hur de utvecklat metoder och stöd för att prata om, och skapa kunskap kring, våld och sexuella övergrepp för kvinnor och ickebinära med hörselnedsättning.


Alla samtal är teckenspråk-och skrivtolkade. Sändningarna arrangerades i samarbete med ABF Stockholm.

 

Klicka här för att ta del av material och läsa om alla lokala samarbeten!