Här kan du ta del av material och läsa hur respektive organisation arbetat med frågor om sex, lust och njutning utifrån den egna målgruppens förutsättningar och behov.

 

Bröstcancerförbundet i svart text med deras rosa band

Bröstcancerförbundet

Skickade ut en medlemsundersökning “Lust till sex efter bröstcancer” som fick över 3700 svarande om hur bröstcancer, stöd från vården och behandling kan påverka sexlusten. Med utgångspunkt i svaren sändes en digital studioföreläsning med två experter och två personer med egen erfarenhet för att bryta tabun, sprida insikter och kunskap om sexuell hälsa till organisationens medlemmar. 

Klicka här för att läsa Bröstcancerförbundets medlemstidning Magasin B med temat ”Sex”

Klicka här för att titta på Bröstcancerförbundet föreläsning “Inspelat medlemswebbinarium – Lust till sex efter bröstcancer

Psoriasisförbundet står skrivet i turkost och över fösta bokstaven är en halv gul sol

Psoriasisförbundet/ PSO

Tog fram tryckt och digitalt informationsmaterial riktat till personer med psoriasis/ psoriasisartrit samt vårdpersonal som i sitt yrke möter målgruppen. Syftet var att öka kunskapen hos målgrupperna om hur psoriasis/psoriasisartrit kan påverka den sexuella hälsan samt reproduktionsmöjligheter. De inkorporerade även ämnet i föreläsningar för internationella forskare och specialistläkare samt höll utbildning för sjuksköterskor och undersköterskor inom ramen för Psoriasisförbundets utbildning ”Psoriasis och omvårdnad”. Vårdpersonalen uppskattade att deras kunskap om sexuell hälsa och psoriasis/ psoriasisartrit ökat efter utbildningstillfället. 

Klicka här för att läsa PSOs informationsmaterial “Sexuell hälsa vid psoriasis & psoriasisartrit, broschyr

Med blå bokstäver ILCO och under står det Tarm-uro och stomiförbundet. Till höger är en atom i färgerna blått, rött och gult.

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet/ ILCO

Genomförde tre digitala informationskvällar om sex och samlevnad i med första fokus tarmkanal, andra fokus urinvägar och tredje fokus närhet, stigma och lust. Två experter på respektive ämne svarade på moderatorns frågor, som var framtaget ur frågor medlemmarna skickat in på förhand. En uppföljningsenkät skickades sedan ut till alla som tagit del av informationskvällarna. Den visade att kvällarna uppmuntrat till dialog och kännedom om sexualitet, lust och njutning i relation till de representerade diagnoserna. 

Klicka här för att ta del av ILCOs informationskväll om närhet, stigma och lust: Sex och samlevnad – ILCO

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk.

Nationell kvinnojour på teckenspråk/ NKJT

Utvecklade digitala samtalsgrupper på teckenspråk genom en workshop och tre digitala fokusgrupper med målgruppen. Fokusgrupperna handlade om skam och skuld, oro och rädsla samt självmedkänsla och acceptans. Därtill bjöds NKJTs volontärer för digitala jourer och organisationens styrelse in till en utbildningshelg om fördjupad kunskap i sexuellt våld, normaliseringsprocesser samt bemötande och insikter om sexualupplysning för att stärka stödet till stödsökande i deras ordinarie verksamhet. Utifrån insikter om målgruppens behov utformades en handbok som ska fungera som stöd för innehåll och upplägg, ge konkret vägledning och innehåller praktiska förberedelser för de digitala samtalsgruppens samtalsledare.

Relationer som funkar står med röd text och bredvid bildar en hand och ett hjärta ett helt hjärta tillsammans.

Relationer som funkar (FUB Uppsala Knivsta) & RFSU Uppsala

Samarbetade och utvecklade tillsammans metoder och passupplägg om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Informatörer fortbildades till samtalsledare och höll utbildning av personer med IF genom sexualupplysningspass med fokus ömsesidighet, kropp, relationer och sex. Gemensamt har organisationerna bedrivit påverkansarbete gentemot kommunen och kommer framgent kunna arbeta långsiktigt med dessa frågor riktat till målgruppen. Således kan de fortsätta träffa personer med intellektuell funktionsnedsättning och stärka deras SRHR och handlingskompetens gällande säkrare sex och sexuella gränser.

Grunden Malmö & RFSU Malmö + Grunden Göteborg & RFSU Göteborg 

Med fokus på erfarenhetsutbyte har RFSU Malmös/Sex för Allas metoder och material spridits till andra organisationer i hur det går att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Dessutom genomfördes en helgkonferens/läger med gemensamma aktiviteter med syfte att inspirera och samarbetet mellan organisationerna samt överföra kunskap så att liknande aktiviteter kring sex och relationer till personer med IF kan genomföras på andra platser.

RFSU Stockholm

Utforskade metoder och material riktat till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hållit “Sex för alla” pass för målgruppen. Undersökt möjlighheten för fortsatt fortlevnad. Dessutom har de internt förankrat arbetet att fortsätta inkorporerar ett funktionsrättsperspektiv i verksamheten.