Här kan du ladda ned
rapporten
”Vill du ligga med mig då?”.
Rapporten berättar
hur personer med funktionsnedsättning
och kronisk sjukdom mår
när det gäller sex
och relationer.

Rapporten har lättlästa
sammanfattningar
i början av alla avsnitt.

 

Under år ett har projektet gjort en omfattande kartläggning av den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Kartläggningen presenteras i rapporten ”Vill du ligga med mig då?” som finns att ladda ned på den här sidan. Du kan också ladda ned de två rapporterna som Ipsos gjort av de enkätundersökningar som gjorts och är en del av kartläggningen.

Ladda ned rapport och bilagor

Rapporten ”Vill du ligga med mig då?”

Bilaga 1 Grafrapport från enkätundersökning

Bilaga 2 Grafrapport från enkätundersökning på lättare svenska