Våra resultat visar att det som genomgående hindrar målgruppen att få tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter är att den avsexualiseras. Det vill säga att personer med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning upplever att de inte ses som sexuella varelser.

Det tar sig uttryck i sådant som att inte bli representerad inom skolans sexualundervisning, inte få frågor om sexualitet vid vårdmöten eller att av vänner och familj antas inte vara intresserad av sex och relationer.

Att bli sedd som en människa med en sexualitet, och en vilja och behov av att få utforska den sexualiteten samt att få leva öppet med sin sexuella identitet, är grundläggande för en god sexuell hälsa.

Därför vill projektet arbeta aktivt för att bryta avsexualiseringen av personer med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning och visa positiva och lustfyllda representationer av målgruppen som människor med en sexualitet.