Alla bör ha likvärdig tillgång till stöd och vård när det kommer till fertilitet och familjebildning. Vår kartläggning visar att personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom inte har tillgång till samma stöd och möjligheter som andra när det kommer till möjligheten att bli och vara förälder.

Vi ser att det både beror på fördomar kring personer med funktionsnedsättnings förmåga att vara föräldrar såväl som rädslor för dåligt bemötande inom vården. Det framkommer också att personer kan uppleva en oro att föra vidare sin egen funktionsnedsättning eller sjukdom och att frågor om fertilitet inte tas upp av vården när det kommer till medicinering och behandling.

Här ser vi att det behövs en kunskapshöjning inom vården och ett arbete med att bryta och förändra normer kring vem som kan bli och vara förälder.