QR-kod till webbkursen ”Sex, lust och självbestämmande”

På bilden står det "Skanna och gå kursen idag". Under är en QR-kod som leder dig direkt till Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal.