Varje människa har rätt att besätmma över sitt liv och rätt till sin sexualitet.

En person med brunt långt hår och lila öronmuffar sitter i skräddarställning framför en dator. Ena armen är amputerad. I bakgrunden står det "Varje människa har rätt att bestämma över sitt liv och rätt till sexualitet och lust"