Funktionsrätt Sverige träffar Annika Strandhäll

Den 19 februari träffade vår ordförande Elisabeth Wallenius och vår intressepolitiska chef Mikael Klein socialförsäkringsministern för att prata om vad Funktionsrätt Sverige menar är en ökande ojämlikhet i Sverige.

Socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll
Socialdepartementet

Flera av de ekonomiska ersättningssystemen för personer med funktionsnedsättning innehåller brister, som inte minst beror på bedömningen från Försäkringskassan. Bland annat diskuterades merkostnadsersättning, den låga ersättningsnivån för de som lever på sjuk- eller aktivitetsersättning samt assistansersättningen.

Det blev ett bra och trevligt möte och Funktionsrätt Sverige lovade återkomma med en skrivelse där vi tydliggör de problem vi ser och behoven av förändring på flera punkter.