Funktionsrätt Sverige träffar civilminister Lena Micko

Civilminister Lena Micko och Elisabeth Wallenius

Igår träffade Elisabeth Wallenius civilminister Lena Micko för att diskutera utvecklingen i kommuner och regioner.

Samtalet handlade bland annat om svårigheten med skillnader mellan insatserna i olika kommuner och regioner, något som också har tagits upp av FN:s övervakningskommitté. Samtidigt säger Lena Micko att staten ska skapa förutsättningar för att kommuner och regioner ska kunna hantera sitt ansvar, men hur de ska göra det ligger i självstyret.

Lisa Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige, efterlyser ett utökat samarbete mellan funktionsrättsrörelsen och kommuner och regioner. ”Vi ska betraktas som en resurs. SKR bör lyssna till våra organisationer, och inte till enskilda personer som representerar sig själva.”