Funktionsrätt Sverige välkomnar tandvårdsreform med stärkt högkostnadsskydd

Regeringen meddelade idag att de tillsätter en utredning för att ta fram förslag på en tandvårdsreform med stärkt högkostnadsskydd. I ett första steg riktas reformen främst mot tandvård för äldre med sämst tandhälsa, men reformen ska utformas så att hela befolkningen kan inkluderas. Funktionsrätt Sverige välkomnar beskedet.

– Vi välkomnar att regeringen nu tar steg mot att likställa tandvården med övrig hälso- och sjukvård. Det här är en fråga som funktionsrättsrörelsen drivit under en längre tid. Personer med funktionsnedsättning har sämre tandhälsa än befolkningen i allmänhet. Därför är det ytterst angeläget för oss att tandvården inordnas i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige ser fram emot att ha en dialog med utredaren Martin Färnsten framöver. Nicklas Mårtensson betonar samtidigt vikten av att tandvårdsreformens förslag utformas utifrån ett rättighetsperspektiv och inte ställer grupper emot varandra.

– Även om regeringen betonar att rätten till tandvård inte ska påverkas, är vi oroade över beskedet att utredaren ska lägga förslag om neddragningar i tandvårdsstödet för asylsökande och papperslösa, vilka redan idag har en mycket utsatt position i samhället, säger Nicklas Mårtensson.

En tandläkare undersöker en patient.

Vill du veta mer?

Debattartikel i Aftonbladet: Ingen ska behöva ta lån för tandläkarbesök (2021) 

Funktionsrätt Sverige och flera medlemsförbund beskriver hur personer med funktionsnedsättning drabbas av att tandvård inte ingår i högkostnadsskyddet:

”En bra och jämlik tandvård kommer högt på dagordningen hos flertalet förbund i Funktionsrätt Sverige vars medlemmar ofta har sämre tandhälsa än befolkningen i allmänhet. Att ha dåliga tänder är både en klassmarkör och stigmatiserande. Kostnaderna för den enskilda är höga.”

Information på andra webbplatser