Funktionsrätt Sverige vill se skarpa skrivningar i Arbetsförmedlingens regleringsbrev

I en intervju med Hejaolika säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att arbetsmarknadsstöd måste kunna ges mycket snabbare framöver. Han förväntar sig att tiden för att få en funktionshinderskod på Arbetsförmedlingen ska förkortas kraftigt under 2024. Nu vill Funktionsrätt Sverige att regeringen ger tydliga direktiv till Arbetsförmedlingen i den här riktningen.

– Det krävs skarpa skrivningar i Arbetsförmedlingens kommande regleringsbrev. Det måste tydliggöras för myndigheten att personer med funktionsnedsättning ska prioriteras och att genomsnittstiden för att få en funktionshinderskod ska halveras under 2024. Nedprioriteringen av arbetssökande med funktionsnedsättning måste få ett slut, kommenterar Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Samtal om Arbetsförmedlingens regleringsbrev fördes också i fredagens interpellationsdebatt i riksdagen, då funktionsrättsrörelsens inspel lyftes fram av flera politiker.