Funktionsrätt Sveriges agerande kring kränkande uttalanden i riksdagen

Under veckan har Funktionsrätt Sverige reagerat i media på ett uttalande som fälldes under måndagens budgetdiskussion i riksdagen. Det var Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna som bland annat yttrade att Sverige borde attrahera personer med hög begåvning till Sverige, istället för personer med låg begåvning. Som grund för denna kommentar gav Sjöstedt ett exempel där Migrationsdomstolen av humanitära skäl beviljat tillfälligt uppehållstillstånd till en man med lindrig utvecklingsstörning, från Afghanistan.

Vi har försökt tydliggöra att sakfrågan inte handlar om partipolitik, utan om en oacceptabel människosyn där människor värderas utifrån sina egenskaper eller förmågor och inte utifrån sitt människovärde. Det har vi reagerat på- med vårt idéprogram som grund. Vi menar också att uttalandet i riksdagen sätter ljuset på de luckor som finns i lagstiftningen vad gäller straffrättsligt skydd för personer med funktionsnedsättning när det gäller hatbrott.

I går intervjuades vår ordförande Elisabeth Wallenius i Dagens Nyheter.

Intervju i Dagens Nyheter den 24 september

Reaktionerna på intervjun blev mycket starka och under eftermiddagen intervjuades Elisabeth Wallenius även i Studio Ett i PI. Elisabeth medverkar tidigt i programmet.

Studio Ett den 24 september

På sociala medier, särskilt på vår Facebooksida har dessa framträdanden fått en stor mängd reaktioner, de flesta har varit stödjande, medan andra varit kritiska.

Tillsammans med en lång rad andra MR-institutioner; Brottsofferjouren Sverige, Civil Rights Defenders, Fonden för mänskliga rättigheter, Independent Living Institute samt Raoul Wallenberginstitutet  har vi därför idag gått ut med ett gemensamt uttalande, där vi uppmärksammar regeringen på att lagstiftningen behöver utvidgas.

Uttalandet hittar du här.