Funktionsrätt Sveriges ordförande springer maraton för Funktionsrättsbyrån

Bild på en man som springer i skogsmiljöLördagen den 1 juni springer Funktionsrätt Sveriges ordförande Stockholm Marathon  för att uppmärksamma Funktionsrättsbyråns viktiga arbete.
– Rådgivningen är otroligt efterfrågad och det höga trycket visar på att stora behov finns, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige driver projektet Funktionsrättsbyrån med stöd av Allmänna Arvsfonden. Funktionsrättsbyrån utvecklar en nationell rådgivningsverksamhet som riktar sig till vuxna med funktionsnedsättning och anhöriga till vuxna med funktionsnedsättning.

– Jag springer Stockholm Maraton för Funktionsrättsbyrån eftersom jag vill lyfta verksamhetens otroligt viktiga roll. Rådgivningen har varit oerhört betydande för många personer och jag kommer göra allt jag kan som ordförande i Funktionsrätt Sverige för att säkerställa en fortsatt finansiering efter projekttiden, säger Nicklas Mårtensson.

Stor efterfrågan av rådgivning

Fram till maj 2025 finansierar Allmänna Arvsfonden arbetet, men målet är att verksamheten ska kunna fortsätta även efter projekttiden i egen regi. Den breda funktionsrättsrörelsen har under lång tid upplevt ett stort behov av en allmän rådgivningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att hitta rätt väg att få sina rättigheter tillgodosedda eller navigera i kontakten med myndigheter. Många upplever sig falla mellan stolarna.

– Livsvillkoren är sämre och delaktigheten i samhället är lägre för personer med funktionsnedsättning jämfört med andra. Sedan öppningen i januari 2022 har vi gett rådgivning till över 600 personer. Vi ser en stor efterfrågan, såpass stor att vi skulle behöva vara ännu större, säger Pia Emanuelsson, projektledare för Funktionsrättsbyrån.

Läs hela nyheten på Funktionsrättsbyråns webbplats