Funktionsrätt Sveriges ordförande springer maraton för Funktionsrättsbyrån

Nicklas Mårtensson springer Grönska bakom. T-shirt med texten Jag springer för Funktionsrättsbyrån.

På söndag den 3 september springer Funktionsrätt Sveriges ordförande Nicklas Mårtensson Göteborgsvarvet Marathon 2023 för att uppmärksamma Funktionsrättsbyråns viktiga arbete. ”Rådgivningen är otroligt efterfrågad och det höga trycket visar på att stora behov finns”, säger Nicklas Mårtensson.

Göteborg stad firar 400 år och söndag den 3 september springer tusentals personer Göteborgsvarvet Marathon. Funktionsrätt Sveriges ordförande Nicklas Mårtensson deltar i det 42 195 meter långa loppet för att uppmärksamma Funktionsrättsbyråns viktiga arbete.

Funktionsrättsbyråns verksamhet

Funktionsrättsbyrån är ett treårigt utvecklingsprojekt som är möjligt tack vare stöd från Arvsfonden. Byrån driver en nationell rådgivningslinje som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga med utgångspunkt i FN:s funktionsrättskonvention. Funktionsrättsbyrån erbjuder rådgivning som rör rättigheter och ger information om hur rådsökande själva kan kräva sin rätt.

”Jag springer för Funktionsrättsbyrån för att lyfta fram verksamhetens otroligt viktiga roll. Rådgivningen har varit oerhört betydande för många personer och jag kommer göra allt jag kan som ordförande i Funktionsrätt Sverige för att säkerställa en fortsatt finansiering efter projekttiden”, säger Nicklas Mårtensson.

Stort behov av rådgivning

Vi inom den breda funktionsrättsrörelsen har under lång tid upplevt ett stort behov av en allmän rådgivningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att hitta rätt väg att få sina rättigheter tillgodosedda eller i kontakten med myndigheter. Många upplever sig falla mellan stolarna. Till Funktionsrättsbyrån kan personer med funktionsnedsättning kostnadsfritt vända sig för att få olika typer av stöd och råd. Vi lyssnar och förklarar vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar den rådsökande kan ta för att kräva sin rätt.

”Livsvillkoren är sämre och delaktigheten i samhället är lägre för personer med funktionsnedsättning jämfört med andra. Från de 18 månaderna verksamheten varit igång ser vi en stor efterfrågan, såpass stor att vi skulle behöva vara ännu större”, säger Pia Emanuelsson, projektledare för Funktionsrättsbyrån.

Sedan öppningen har vi gett rådgivning till över 500 personer. Vår starkaste förhoppning är att Funktionsrättsbyrån ska bli en egen fast verksamhet från september 2024.

Stötta

Vill du, din förening eller ditt företag samarbeta med eller stötta Funktionsrättsbyrån ekonomiskt? Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta bistå vår målgrupp med relevanta råd!

Hör av dig så utforskar vi hur ett samarbete skulle kunna se ut!

Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige och en av initiativtagarna till projektet Funktionsrättsbyrån
nicklas.martensson@funktionsratt.se

Mini Gullberg, kommunikatör Funktionsrättsbyrån
mini.gullberg@funktionsratt.se