Funktionsrättsbyrån

Allmänna arvsfonden har beviljat stöd för ett tre-årigt projekt med namnet Funktionsrättsbyrån. Den 20 september 2021 träffades projektmedarbetarna för första gången. Tillsammans ska vi börja bygga upp rådgivningsbyrån. Vi räknar med att bjuda in till ett webbinarium i slutet av oktober för att berätta mer om medarbetarna och arbetet.

Till Funktionsrättsbyrån ska personer med funktionsnedsättning kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt. Funktionsrättsbyrån ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån ska samla kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidra till strukturförändring i samhället.

”Vår vision är att Funktionsrättsbyrån blir en stark rikstäckande aktör dit människor med funktionsnedsättning kan vända sig för att få individuellt stöd. Genom Arvsfonden får vi möjlighet att tillsammans med funktionsrättsrörelsen bygga upp verksamheten under projektets tre år, men stödet behöver finnas kvar så länge som människors rättigheter inte tillgodoses”, kommenterade Nicklas Mårtensson när beskedet kom om att projektet beviljats 21 april 2021.

Funktionsrättsbyråns primära målgrupp är personer med funktionsnedsättning över 18 år och anhöriga som behöver stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Funktionsrättsbyråns verksamhet ska byggas upp stegvis.

Funktionsrätt Sveriges kanslichef Nicklas Mårtensson intervjuas om projektet i Heja olika!

Funktionsrätt Sveriges kanslichef Nicklas Mårtensson intervjuas om projektet på Reumatikerförbundets hemsida.