Funktionsrättsguiden är här!

Illustration - Att överklaga
Illustration: Mattias Gordon

Projektet Från snack till verkstad har tagit fram en webbaserad guide till stöd för enskilda personer med funktionsnedsättning som vill anmäla eller överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Guiden presenterades den 13 februari och är nu tillgänglig på webben.

Funktionsrättsguiden ska vara ett stöd för enskilda och och för rättsombud och andra som arbetar med att hjälpa enskilda. En viktig del i guiden är en överskådlig presentation av rättighetsartiklarna i Funktionsrättskonventionen.

Men den innehåller också  en hel del matnyttig information om handläggningsregler hos svenska myndigheter och information om hur du kan argumentera för att domstolar och myndigheter ska ta hänsyn till Funktionsrättskonventionen, trots att den inte är lag i Sverige.

Här är länken till Funktionsrättsguiden