Funktionsrättsrörelsen i dialog med arbetsmarknadens parter

Lars Andrén, Arbetsgivarverket och Anders Lago, Funktionsrätt Sverige

Funktionsrättsrörelsen har bjudit in arbetsmarknadens parter till rundabordssamtal om hur arbetsmarknadssituationen kan förbättras för personer med funktionsnedsättning. Samtalen inleddes i måndags med representanter från Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och SKR, för att lyssna in vilka hinder de anser försvårar möjligheterna att få och behålla ett arbete.

Utgångspunkt för samtalen var den låga sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning och olika hinder som försvårar möjligheterna att få och behålla ett jobb, samtidigt som brist på arbetskraft och kompetens är ett växande problem i Sverige.

– Det var ett mycket positivt möte där samtliga arbetsgivarorganisationerna välkomnade en dialog med funktionsrättsrörelsen och vill att den fortsätter, kommenterar Anders Lago, ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse.

Från SKR deltog Oscar Svensson och Anders Barane, från Svenskt Näringsliv Carina Lindstedt och från Arbetsgivarverket Lars Andrén och Jenny Lindmark. Från Funktionsrättsrörelsen deltog Anders Lago, Annica Nilsson, Pia Torstensson, (Funktionsrätt Sverige), Anders Nordström (Hörselskadades Riksförbund), Lennart Karlsson (Synskadades Riksförbund) och Kristian Cornell (DHR – Delaktighet, Jämlikhet och Rörelsefrihet).

Den 22 maj har vi bjudit in centralorganisationerna för facken. Då träffar vi LO, Saco och TCO!

Bild av ett rum med personer som sitter vid datorer
Rundabordssamtal med representanter från arbetsgivarsidan. Nästa vecka fortsätter samtalen med representanter från fackförbunden.