Funktionsrättsrörelsen i dialog med fackförbunden LO, Saco och TCO

Representanter från fackförbunden

I förra veckan inledde Funktionsrätt Sverige rundabordssamtal med arbetsmarknadens parter. Den 15 maj träffade vi företrädare för arbetsgivarsidan och i måndags var det dags för ett möte med fackförbunden LO, Saco och TCO. 

– Vi är glada över den positiva respons som vårt initiativ har fått och ser verkligen fram emot den fortsatta dialogen med samtliga aktörer, kommenterar Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Utgångspunkt för samtalen har varit den låga sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning och vilka hinder som finns som försvårar möjligheterna att få och behålla ett jobb.

– Ett syfte med det här mötet har varit att få en större kunskap om problem som de fackliga organisationerna ser när det gäller möjligheterna för vår målgrupp, men också lyssna in deras förslag för att överbrygga dagens hinder, säger Anders Lago, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige.

I mötet den 22 maj med fackens centralorganisationer stod arbetsmiljöarbetet och antidiskrimineringsarbetet i fokus. Samtal fördes om hur funktionsrättsperspektivet skulle kunna stärkas i det systematiska arbetsmiljöarbetet men också behovet av ökad kunskap om vad som kan utgöra risker för diskriminering utifrån olika funktionsnedsättningar.

– Vi diskuterade också universell utformning av arbetsplatser, UUA, som är en modell för att skapa arbetsplatser som fungerar för alla. Modellen har arbetats fram i samverkan med bland annat funktionsrättsrörelsen och de fackliga organisationerna Akademikerförbundet SSR och IF Metall. Det är ett arbetssätt som skulle vara till god hjälp i skapandet av en god arbetsmiljö för alla, avslutade Anders Lago.

På bilden från vänster: Annica Nilsson, Funktionsrätt Sverige, Tina Nordling, LO, Isabella Selling, LO, Lennart Karlsson, Synskadades Riksförbund, Anders Nordström, Hörselskadades Riksförbund, Karin Fristedt, Saco, Boel Callermo, TCO, Håkan Gustavsson, TCO. Längst fram Pia Torstensson, Neuro.