Funktionsrättsrörelsen intog Europaparlamentet

”Nothing about us without us!” – European Disability Forum’s måtto återfanns i nästan alla uttalanden vid funktionsrättsrörelsens dag i Europaparlamentet den 6 december. I den svenska delegationen deltog 65 personer från hela den samlade rörelsen. Budskapet kunde inte bli tydligare – den europeiska funktionhinderrörelsen, som dagen till ära representerades av 800 personer vill vara med och påverka där besluten fattas.

Det var den 20-årsjubilerande samarbetsorganisation European Disability Forum, EDF, som stod bakom funktionsrättsrörelsens dag i Europaparlamentet.

– Vi sänder ett budskap om emancipation, icke-diskriminering och frihet. Vi kräver att bli medborgare fullt ut i våra länder och i EU, sade Yannis Vardakastanis, ordförande för EDF.

I ett manifest uppmanas EU:s politiker att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan delta i de kommande valen till Europaparlamentet, i enlighet med artikel 29 och artikel 12 i Funktionsrättskonventionen.

– Vi vet att många personer med funktionsnedsättning idag nekas sina rättigheter att rösta och att ställa upp som kandidater i val. Men om vi inte får rösta och delta i val är vi inte heller fullvärdiga medborgare i EU, sade Yannis Vardakastanis.
En strategi som omfattar hela konventionen

I samband med mötet antogs även en resolution  där EU:s politiker uppmanas att anta en ny funktionshinderstrategi för 2020-2030 som omfattar alla delar av Funktionsrättskonventionen. I resolutionen betonas också vikten av att det anslås en tillräcklig budget, både för genomförande och övervakning.

EU ratificerade Funktionsrättskonventionen 2010, men den europeiska funktionshinderrörelsen vill också att EU ska ratificera det frivilliga protokollet, som innehåller procedurer för att stärka skyddet av rättigheterna.

Ett flertal europaparlamentariker från olika länder deltog vid funktionshinderrörelsens dag. Den oberoende, irländske kandidaten Marian Harkin, vice-ordförande i Europaparlamentets arbetsgrupp för funktionshinderfrågor, hade en uppmaning till sitt hemland:

– Irland är det enda land inom EU som inte har ratificerat konventionen. Jag tycker att vi ska uppmana Irland att ratificera nu, säger Marian Harkin.

Från den svenska delegationen hade tre personer anmält anföranden, men tyvärr var det bara en av dem som fick tillfälle att tala. Det var Anna Hildingsson från FUB som bland annat betonade vikten av att alla människor inom EU bereds möjlighet att rösta.

– Hoppas inga medborgare i EU ska nekas rätten att rösta, det handlar om mänskliga rättigheter. Det som är nödvändigt för personer med funktionsnedsättning är bra för alla människor, sade Anna Hildingsson.

Text: Tor Gustafsson