Givande diskussioner vid statspartskonferensen i New York

Fem personer står och tittar in i kameran
På bilden från vänster: Maria Montefusco, MFD, Mattias Lundekvam, HRF, Talin Avades, IDA, Johanna Forsberg, Nätverket Unga för Tillgänglighet och Marina Carlsson. Foto: MFD

Den 13-15 juni medverkade Funktionsrätt Sverige vid den 16:e upplagen av FN:s årliga statspartskonferens för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (COSP16). Marina Carlsson, som var vår representant på konferensen hos FN i New York, sammanfattar sina intryck så här:

– Det var ett väldigt inkluderande upplägg med spänstiga och givande diskussioner.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, antogs av generalförsamlingen 2006 och godkändes av den svenska riksdagen ett par år senare. Idag gäller konventionen i 186 länder i hela världen! Representanter från länderna träffas årligen för att diskutera hur rättigheterna förverkligas i de olika länderna.

Fokus på nationell politik och strategier

Vid årets konferens, den 16:e i ordningen, diskuterades hur nationell politik och strategier kan stärka funktionsrätten och möta utmaningarna att genomföra konventionen. Tre underteman berörde jämlik tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, digital tillgänglighet och hur rättigheterna även ska omfatta underrepresenterade grupper bland personer med funktionsnedsättning.

Representanter från funktionsrättsrörelsen

Den svenska delegationen bestod av representanter från funktionsrättsrörelsen i Sverige, tjänstepersoner från Myndigheten för delaktighet, MFD, och tjänstepersoner från Socialdepartementet. Delegaterna höll anföranden och stod som talare på programmet i flera seminarier vid konferensen.

– Vi framförde de utmaningar och möjligheter vi såg inom de olika områdena som diskuterades. Jag varvade huvudmötet med deltagande i seminarier om exempelvis sexuella och reproduktiva rättigheter och hur demokratiska val ska bli mer inkluderande, rundabordsdiskussioner och dialogmöten med politiker och olika intressenter, säger Marina Carlsson.

Mer information om konferensen och de olika seminarierna som arrangerades finns på MFD:s webbplats:

Information om statspartskonferensen COSP16 (på engelska)

 

En stadsmiljö med en gyllene jordglob i förgrunden och skyskrapor i bakgrunden.
Foto: MFD