Pressmeddelande: Glädjande regeringsbeslut om LSS

”Det är en viktig seger för oss att regeringen äntligen backat och tagit bort besparingskravet i direktiven för den pågående LSS utredningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige har från början varit kritiska mot LSS-utredningens direktiv, där besparingskraven stått i vägen för det som borde ligga i fokus, nämligen att återupprätta intentionerna med LSS.

”Vi är glada för att regeringen lyssnat på den breda kritiken och nu tydligt sätter ned foten. Vi tolkar förändringen av direktiven som att regeringen vill se en hållbar LSS-lag för framtiden, som i fortsättningen garanterar de med mest omfattande funktionsnedsättningar samhällets stöd”, säger Elisabeth Wallenius.

Försäkringskassans allt mer restriktiva bedömningar av rätten till personlig assistans har lett till att många blivit av med sin statliga assistansersättning.

”Nu ser vi fram emot att regeringen också initierar nödvändiga lagändringar som återställer konsekvenserna av Försäkringskassans bedömningar av rätten till personlig assistans, med hänvisning till ett flertal prejudicerande domar”, säger Elisabeth Wallenius.

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk