Grattis Elisabeth Svantesson – Nu förväntar vi oss aktiva åtgärder

Reumatikerförbundet och Handikappförbunden vill gratulera Elisabeth Svantesson till utnämningen som arbetsmarknadsminister. Det är en stor utmaning att ta sig an och vi har höga förväntningar på att vi nu ska få se resultat. För våra grupper har utvecklingen det senaste årtiondet gått i hel fel riktning.

Personer(16-64 år) med nedsatt arbetsförmåga är sysselsatta i väsentligt lägre grad än den övriga befolkningen, 44 procent i förhållande till 75 procent (2012). De senaste åren kan vi dessutom se en ökning av antalet arbetssökande med funktionsnedsättning med 8,2 procent. Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna vid arbetsförmedlingen har ökat snabbare än någonsin tidigare i svensk arbetsmarknadshistoria. Tiderna utan arbete blir även längre. Närmare hälften av de personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga, som är inskrivna hos arbetsförmedlingen, har varit utan jobb tre av de senaste tio åren.

Vi kan även se att många har förts över från sjukförsäkringssystemet till arbetsförmedlingen, och finns inom den s.k. arbetslivsintroduktionen. Under hösten 2012 hade 75 procent av de som överförts från försäkringskassan till arbetsförmedlingen en funktionsnedsättning.

Med all tydlighet kan vi se att utvecklingen har gått och går åt fel håll. Vi förväntar nu oss krafttag för att denna negativa utveckling ska kunna brytas.

–        Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för anpassning, omplacering och omställning, tex. flexiblare arbetstider, anpassat arbetstempo eller anpassade arbetsuppgifter.

–        Lönebidragen måste bli mer flexibla.

–        Inför en sammanhållen, kvalitetstyrd och livsinriktad rehabilitering, där också omskolning är en rehabiliteringsinsats.

–        Sjukförsäkringen måste justeras, ingen ska hamna i fattigdom på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning.

–        Se till att hälso- och sjukvården klarar sitt uppdrag, alltför många får inte rätt behandling och insatser i tid.

 

Våra flesta av våra medlemmar både vill och kan arbeta! Ge oss bara rätt förutsättningar.

 

Anne Carlsson                                         Ingrid Burman

Ordförande Reumatikerförbundet         Ordförande i Handikappförbunden