Handikappförbunden arrangerar seminarium om tillgänglighet i FN

När den nionde konferensen om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, äger rum i FN i New York den 14-16 juni, arrangerar Handikappförbunden ett seminarium på temat ”Rätten att delta – hur man skapar tillgängliga möten online!”

Ett tema under FN-konferensen är att öka tillgängligheten till information och teknik för en inkluderande utveckling. Intressant i sammanhanget är att konventionen för personer med funktionsnedsättningar är den första konvention som tar upp IT.

Fortfarande sker överläggningar om mänskliga rättigheter utan tillgänglighet för alla människor. Detta trots att tekniken med exempelvis webbsändningar, online-möten och textning funnits under många år.

Vår ambition med seminariet på konferensen i FN är att ge ett konkret exempel på hur man kan använda tillgängliga online-möten i internationella sammanhang.

Med teknikens hjälp kan vi stärka rätten att delta i processen för att uppnå målen för hållbar utveckling för lärande, arbete, hälsa, politiskt deltagande över hela världen.

Välkommen att ta del av det spännande seminariet ”Right 2 participation – accessible online meetings” som sänds på FN:s webbTV  onsdagen den 15 juni, kl 14.00-15.30

Seminariet hålls på engelska och textas i realtid.

Medverkande:

Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare åt Åsa Regnér minister för barn-, äldre- och jämställdhetsfrågor.
Charlotta Göller, jämställdhetskoordinator, kontoret för FN:s särskilda rapportör om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Mia Larsdotter, Begripsam gruppen.
Axel Isaksson, Schwaben Hassan och Zuberi SiGe, projektet Come Together i Sverige, Rwanda och Tanzania.
Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare, Handikappförbunden.
Pilar Orero, professor, Universitat Autònoma i Barcelona, Spanien.
Risnawati Utami, grundare Perhimpunan OHANA Indonesien.
Helga Stevens, ledamot av Europaparlamentet, Belgien.
Moderator: Catherine Naughton, Director, European Disability Forum.
Twitter: #R2Po #COSP9