Handikappförbunden genomför parallellutredning av LSS

Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera av våra medlemsförbund. Arbetsgruppen kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

”Vi menar att kostnadsperspektivet, som dominerar den statliga utredningen behöver nyanseras och även kompletteras med andra viktiga perspektiv, säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundens styrelse och utsedd att representera förbundens medlemmar i den statliga översynen av LSS. ”I den allmänna debatten och i regeringens retorik presenteras mycket som fakta, som saknar evidens.Vår ambition är därför att också erbjuda det aktuella kunskapsläget kring hur LSS-lagen möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att leva som andra i vårt samhälle.Vår ambition är att samla hela funktionsrättsrörelsen kring vår parallella utredning”.

Arbetsgruppen kommer att genomföra en grundlig utredning av centrala frågor inom LSS; bland annat huvudmannaskap, centrala begrepp, anhörigassistans och personkretsarna inom LSS-lagstiftningen.

Den första fråga som utretts är den om huvudmannaskap.

”Diskussionen om huvudmannaskap har förts sedan LSS kom till”, säger Pelle Kölhed. Tyvärr handlar stora delar av diskussionen om olika aktörers strävan att avsäga sig ansvar, vilket framförallt är kränkande för de som omfattas av lagen. Trots att LSS är en rättighetslag, blir det ett Svarte Petter-spel där huvudmän bollar ansvaret för finansiering mellan sig.”

Handikappförbunden utgångspunkt är att frågan om huvudmannaskap måste utgå från vad som bäst uppfyller LSS intentioner. Det saknas fortfarande en konsekvensanalys av de olika alternativen, vilket omöjliggör ett välgrundat ställningstagande.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om huvudmannaskap

De ställningstaganden som parallellutredningen formulerar kommer löpande att rapporteras i Handikappförbundens pressmeddelanden och på vår hemsida. Här kommer vi att bland annat presentera forskning, en bakgrund till den förändrade rättstillämpning och nya rapporter. Den statliga utredningen präglas också av en historielöshet, och behöver kompletteras med en analys av utvecklingen av LSS.

08 februari 2017