Handikappförbunden i Almedalen måndagen den 4 juli

Handikappförbunden har som vanligt tält på Skeppsbron, i år har vi plats 114.

12.10 Utfrågning Erik Ullenhag (L)

Vilka ambitioner har Folkpartiet med funktionshinderspolitiken? Var femte person har en funktionsnedsättning. Universell utformning skapar en inkluderande samhällsplanering. LSS är en viktig reform som urholkas.

Almedalsguiden

12.30-13.20 Hur kan vården utformas universellt – och därmed bli mer jämlik?
 

Många med funktionsnedsättning känner sig okunnigt bemötta i vården, har svårt att förstå informationen och avstår oftare från vård. Och konsekvenserna är allvarliga.

En vård för alla handlar inte bara om fysiskt tillgänglighet, utan också om bemötande, information och om hur vården är organiserad. Personer med neuropsykiatriska tillstånd, psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning har högre dödlighet i diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar än befolkningen i övrigt. Gott bemötande, tillgänglig information och fungerande organisation är lika viktigt som fysisk tillgänglighet för patienter med funktionsnedsättning.

Medverkande:

Ida Kåhlin, Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Angelica Gustafsson, Leg sjuksköterska, Landstinget Sörmland

Karin Flyckt, Samordnare, Socialstyrelsen

Jonas Andersson (L), Sjukvårdsdelegationen, SKL

Annica Nilsson, Intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention

Sofia Karlsson, Utredare, Handikappförbunden

Almedalsguiden

13.30 Utfrågning Carin Jämtin (S)

Vilka ambitioner har Socialdemokraterna med funktionshinderspolitiken? Var femte person har en funktionsnedsättning. Universell utformning skapar en inkluderande samhällsplanering. LSS är en viktig reform som urholkas.

Almedalsguiden