Handikappförbunden i Almedalen onsdagen 6 juli

Handikappförbunden har som vanligt tält på Skeppsbron, i år har vi plats 114.

12-12.50 Framtiden är universell – är du? Om universell utformning

Universell utformning innebär att produkter, tjänster, miljöer och program utformas så att de ska kunna användas av alla, i största möjliga utsträckning utan behov av särlösningar.

Utgångspunkten är att människor har varierande funktionsförmåga och egenskaper i övrigt. Genom en inkluderande utformning som präglas av människans olikheter skapas en hållbar samhällsutveckling där fler kan delta på jämlika villkor. På så sätt förebyggs behovet av anpassningar och speciallösningar. Företag och myndigheter kan redan från början nå ut bredare. Och kvaliteten och valmöjligheterna ökar för alla. Vilka strategiska vägval står vi inför framtiden? Hur kan universell utformning stimuleras för en hållbar samhällsutveckling?

Medverkande:
  • Bodil Jönsson, Professor emerita, Certec, Lunds universitet
  • Per-Olof Hedvall, Tekn dr, Certec, Lunds universitet
  • Malin Ekman Aldén, GD, Myndigheten för Delaktighet
  • Li Jansson, Arbetsmarknadsekonom, Almega
  • Ines Uusman, Vice ordförande, Handikappförbunden
  • Hans von Axelson, Utredare, Myndigheten för Delaktighet